Bài Viết
2. Chính Trị - Kinh Tế, 3. Văn Hóa - Xã Hội, 7. Diễn Đàn Bạn Đọc

Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Đắc Kiên – Nhà báo, báo Gia Đình & Xã Hội

26-02-2013

Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2 đưa phát biểu tại Vĩnh Phúc của TBT ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng như sau: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức … Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”(*)

Bằng tất cả sự tôn trọng với người đang đứng đầu một đảng chính trị của VN, tôi xin nói với ông Nguyễn Phú Trọng vài lời như sau:

Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước. Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4, muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và ĐCS của ông. Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông TBT Trọng, chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay.

Tiếp theo, xin đi vào nội dung, ông nói suy thoái về đạo đức. Tôi muốn hỏi ông, đạo đức của ông đang muốn nói là đạo đức nào? Đạo đức làm người? Đạo đức công dân? Đạo đức dân tộc VN? … Tôi tạm đoán là ông đang muốn nói đến đạo đức người cộng sản của các ông. Vậy, các ông cho rằng chỉ có đạo đức cộng sản của các ông là đạo đức đích thực? Thế ra, cha ông tổ tiên chúng ta, khi chưa có chủ nghĩa cộng sản vô đạo đức hết à? Thế ra, những người không theo đảng cộng sản trên thế giới là vô đạo đức hết à?

Tiếp theo, xin đi vào nội dung suy thoái chính trị, tư tưởng. Tôi muốn hỏi ông, chính trị, tư tưởng ông đang muốn nói là chính trị, tư tưởng nào? Có phải chính trị, tư tưởng của đảng cộng sản? Vậy ra chỉ có đảng cộng sản của các ông là duy nhất đúng à? Cá nhân tôi cho rằng, không một người có lương tri bình thường nào thừa nhận như thế. Cùng lắm ông chỉ có thể nói với các đảng viên cộng sản như vậy, nhưng ngay cả với các đảng viên cộng sản, ông cũng không thể quy kết tội suy thoái cho họ. Nếu không tin, ông thử đọc lại Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đảng các ông ban hành xem. Không có điều nào nói xóa bỏ Điều 4 là suy thoái, muốn đa nguyên về chính trị là suy thoái, muốn phi chính trị hóa quân đội là suy thoái, chỉ có tham ô, tham nhũng…  đi ngược lại lợi ích của nhân dân là suy thoái. Ông đương kim tổng bí thư ĐCS VN thử đọc lại và nghĩ lại chỗ này xem.

Bây giờ, tôi trân trọng tuyên bố những điều tôi muốn:

1- Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới để Hiến pháp đó thực sự thể hiện ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

2- Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.

3- Tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.

4- Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.

5- Tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tức đoạt hay phán xét nó. Vì thế, tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.

—–

(*) Nguồn: Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2; phần âm thanh và gỡ băng của Anhbasam.

Nguồn:

http://anhbasam.wordpress.com/2013/02/26/vai-loi-voi-tbt-dcs-vn-nguyen-phu-trong/#more-94507

Advertisements

Thảo luận

6 thoughts on “Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng

 1. Tôi th̀anh thực kính phục nhà báo NGUYỄN ĐỨC KIÊN,rất xứng đáng là một nhà báo chân chính,đã gíam nói thẳng nói thật từ đáy lòng mình,mà đây cũng là ước vọng của toàn thể dân tộc VIỆT-NAM./.

  Posted by Hung-Pham | Tháng Hai 26, 2013, 10:17 chiều
 2. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe/đọc một phát biểu đúng và xứng đáng từ miệng một người Việt Nam. Mới đọc mấy dòng đầu tôi đã sung sướng, muốn thét lên như…”Bác” khi được tham gia đảng CS Pháp, với tư cách đại biểu của toàn Đông Dương và được đọc loáng thoáng những câu của Lenin vể chủ trương “giải thực”. Xin được đọc lại cho…”đã đời”:

  “… cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước…”.

  Đọc hết paragraph đầu tôi chần chừ, không muốn đọc tiếp vì… sợ. Sợ rằng lại thất vọng, như nhiều lần trong quá khứ, với những bài bắt đầu bằng những tuyên bố lẩy lửa để rồi sau đó lại vuốt kẻ cầm quyền cho đến cuối bài, như để xóa tan điều mình tuyên bố ở đầu bài!

  Nhưng can đảm đọc tiếp thì thấy tác giả tiếp tục khai triển ý của mình, thủy chung với tiền đề, có thể còn mạnh mẽ hơn… phải nói rõ tôi đã được sung sướng cực độ 🙂

  Nói tóm lại. Bắt đầu ngày hôm qua khi đọc bài viết của anh Hà Sĩ Phu về một số chuyện xem ra chỉ liên quan tới “trí thức thiên tả miền nam”, trước đó là hai bài của bác Bùi Tín về ông Hồ (mà anh Hà Sĩ Phu có nhắc tới trong bài viết của mình), bây giờ đọc thêm hai bài, đó là bài này và bài của cô LTCN, cũng nói về chuyện khác, nhưng tất cả lồ lộ cảm giác những người viết đang VƯƠN VAI ĐỨNG DẬY trực diện với những cái cũ, cái xấu, cái “hèn”, cái hủ lậu, chùm chăn, chúi đầu vào cát… Tôi tin chắc – đây không phải là sự tình cờ trùng hợp, mà là một thức tỉnh có tính LỊCH SỬ.

  Những nguyên lý mà tôi vẫn hằng tin vào là:-
  – không có gì tự nó có và cũng không có gì tự nhiên biến đi (nguyên lý Physics)
  – không có gì sắp xẩy ra mà không có dự báo
  – không có gì không thay đổi được
  – không có tâm nguyện nào không thành nếu mạnh đủ
  – không có sức mạnh nào hơn sức mạnh của sự cộng hưởng

  Và, mọi chuyện KHÔNG XẢY RA chỉ vì MỘT NGUYÊN DO: sự MONG MUỐN KHÔNG ĐỦ MẠNH.

  Cám ơn ai đã đọc đến đây.

  Trân trọng

  LV

  Posted by Lâm Vũ | Tháng Hai 26, 2013, 10:54 chiều
 3. Thật xứng đáng là một người cầm bút có đảm lược. Rất tiếc có quá ít những người như vậy, chỉ đếm trên đầu ngón tay thì làm sao mà đánh sập được đảng dã thú man rợ đang nắm mọi quyền hành trong tay: đồng bào hỡi đừng nên sợ hãi. Cứ vùng lên tranh đấu đến cùng. Chúng tôi nguyện đứng sau lưng cùng chung với bạn ta cùng đấu tranh xin tặng quí vị ca khúc sau đay:mở youtube bên dười. Cám ơnơ

  Posted by Tha Nhan | Tháng Hai 27, 2013, 11:55 chiều

Trackbacks/Pingbacks

 1. Pingback: Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị kỷ luật | Chuyển Hóa - Tháng Hai 26, 2013

 2. Pingback: Bài viết của Nguyễn Đắc Kiên được ph ổ biến rộng rãi trên cộng đồng mạng | - Tháng Hai 27, 2013

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Lượt Xem

 • 1,061,406

Thư viện

free counters
Advertisements
%d bloggers like this: