Bài Viết
2. Chính Trị - Kinh Tế, 3. Văn Hóa - Xã Hội, 5. Đọc Báo Giùm Bạn, 8. Tài Liệu

HUẤN TỪ của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, GHPGVNTN.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG

Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon


Phật lịch 2560
Số 21/HT/TT/VTT

HUẤN TỪ
của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ
gửi Đại hội Thường niên lần 1, nhiệm kỳ I,
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Nam Nữ Cư sĩ và đồng bào Phật tử hải ngoại,

Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, tôi gửi lời chào mừng đến Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 1 nhiệm kỳ I tổ chức tại Chùa Liên Hoa ở thành phố Houston, Hoa Kỳ, trong ba ngày 7, 8, 9 tháng 10 năm nay.

Đại hội vừa mở trang sử mới sau hai năm bị xáo trộn vì mấy kẻ ác tâm âm mưu phá hoại. May thay, sự kiên dũng Chính-tinh-tiến của chư Tăng Ni, Cư sĩ đã chận đứng mọi âm mưu đen tối suốt 41 năm ròng không ngừng đang tâm tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), nhưng mãi mãi thất bại.

Dù bao chết chóc, thảm sát, khủng bố, tù đày, nhưng chư Tôn đức và Phật giáo đồ trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đức Cố Đệ Tam và Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Đôn Hậu, Thích Huyền Quang, vẫn quyết tâm bảo vệ nền pháp lý lịch sử của GHPGVNTN. Vì sao như thế ? — Vì danh xưng GHPGVNTN đại biểu cho nền Phật giáo lưu chuyển trong huyết quản dân tộc hai nghìn năm đồng hành bảo vệ đạo lý, văn hiến và chủ quyền đất nước. Thêm nữa, cuộc thống nhất hy hữu giữa hai truyền thống Bắc tông và Nam tông tựu thành tại Đại hội Phật giáo toàn quốc ở chùa Xá lợi đầu năm 1964, là gương treo tập đại thành sức mạnh cứu độ nhân sinh bất phân quốc độ hay văn hoá chưa từng xẩy ra trong Cộng đồng Phật giáo thế giới.

Tôi đặt hết tin tưởng của tôi vào chư Tôn đức cùng chư vị nam nữ Cư sĩ ở hải ngoại kề vai cùng Giáo hội trong nước bảo toàn nền pháp lý lịch sử của GHPGVNTN, mà bất cứ nền pháp lý thế tục nào cũng không được quyền xâm phạm.

Trong những ngày đen tối của quốc nạn và pháp nạn hôm nay, quý vị đại biểu tham dự Đại hội hãy dũng mãnh nhận lấy trọng trách lịch sử này. Đừng để sợ hãi, vô tình, thờ ơ, che mờ lý tưởng và đạo hạnh. Có khổ, có bất công, có áp bức, tức có nguyên nhân của nó. Người Phật tử nhìn từ nguyên nhân, theo Tứ Thánh Đế, để chuyển ác-quả thành thiện-quả.

Bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật tại Vườn Nai cho 5 vị cư sĩ gần ba nghìn năm trước, nay được hoá thân thành hàng trăm triệu cư sĩ trên khắp năm châu được sống an lành trong nền giáo lý của Từ Bi và Trí Tuệ.

Bao lâu Chánh Pháp được hoằng dương, tín tâm Phật tử tinh tấn phát huy, tất chẳng có thế lực nào trên thế gian có thể huỷ hoại Chủng Tính Phật. Trên đường gia nhập Thánh chúng, lắm khi đời hay ta thán chuyện ít người. Nhiều người hay ít người chỉ là những con số ảo ảnh nơi cõi Sa bà. Phẩm chất và đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực của người Phật tử mới là lực lượng Từ Bi cứu độ thế giới đang chìm đắm trong tranh chấp, hận thù, khủng bố, tham ái, bất công hôm nay.

Ba ngày Đại hội vừa trao cho quý liệt vị hành trang mới, để chuẩn bị hành trình gánh vác Phật sự. Đó là pháp khí mà quý vị sử dụng để bảo vệ thân tâm, lánh xa Tam độc, thể hiện công trình Phật hoá nhân gian. Biến ít thành nhiều, biến ác thành thiện, biến tà thành chánh, biến nô lệ thành hạnh phúc, biến vô minh thành giác ngộ.

Đây là chí nguyện sắc son của chư lịch đại tổ sư thể hiện hơn hai nghìn năm qua trên dải đất Việt Nam. Nay được trao truyền đến chư liệt vị. Xin chư tôn đức, đồng bào Phật tử các giới thắp nén tâm hương nhận lãnh trước sự chứng minh của chư Phật, chư Bồ Tát. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử thân tâm an lạc, phước trí trang nghiêm, để hoàn thành sứ mệnh mà lịch sử Phật giáo Việt Nam giao phó.

P.l. 2560, Thanh Minh Thiền Viện,
Saigon ngày 7 tháng 10 năm 2016
Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ
____________________________

Đạo Từ của Hoà thượng Thích Thanh Quang,

Viện trưởng Viện Hoá Đạo gửi Đại hội

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HOÁ ĐẠO

Tu Viện Long Quang, Phương Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên – Huế


Phật lịch 2560
Số 14.16/VHĐ/ĐT

ĐẠO TỪ
***********
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
_______________

Kính gởi :
– Hòa Thượng Xử Lý Thường Vụ VPII/VHĐ
– Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HN/Hoa Kỳ
– Thượng toạ Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội GHPGVNTN/HN/Hoa Kỳ cùng toàn Ban Tổ Chức.

Đồng kính gởi :
– Chư Tôn Túc quang lâm Đại Hội
– Quý Đại biểu Chính Thức và Quý Quan Sát Viên tham dự Đại Hội .

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Đức.
Kính thưa toàn thể Đại Hội.

Trước thềm Đại Hội Kỳ 1, Nhiệm Kỳ 1 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, tất cả chúng ta hãy hướng tâm về Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, người đã đặt nền móng cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại hải ngoại kể từ năm 1992 nhằm đối trị với chủ trương bất dung Tôn Giáo của Cọng Sản vô thần đang thống trị đất nước Việt Nam, hướng tâm về Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, người đã chịu mọi áp bức, đọa đày của Cọng Sản đến hơi thở cuối cùng để Phục Hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tương tục mạng mạch của Chư Lịch Đại Tổ Sư qua 2000 năm Phật Việt, và đặc biệt, kính xin hướng tâm về Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đang chịu lao khổ, tù đày, quản chế để đấu tranh cho một nền tự do dân chủ thật sự của toàn dân Việt Nam dưới ách độc tài toàn trị của Cọng Sản và nhất là đấu tranh đòi hỏi Pháp Lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị thế quyền tước đoạt.

Trong suốt 4 thập kỷ qua Giáo Hội luôn đối diện với những âm mưu phá hoại, khủng bố, đàn áp, nhằm tiêu diệt sinh mệnh của nền tôn giáo dân tộc có bề dày lịch sử gắn bó với Dân Tộc và Đất Nước. Việc Giáo hội đối đầu với một ý thức hệ phi nhân, phi nghĩa để bảo toàn Đạo Pháp và Quê Hương là lẽ tất nhiên. Nhưng nỗi đau thống thiết nhất, lại đến từ những kẻ gọi là trưởng tử Như Lai, những cận sự nam, cận sự nữ đã bán mình cho tam độc — Tham Sân Si, gây ra hiện trạng cướp chùa, bán chùa lấy tiền bỏ túi, phỉ báng Hiến Chương Giáo Hội nhưng lại tiếm danh GHPGVNTN cho ra đời các tổ chức ma đạo, tiếp tay Cọng Sản Việt Nam nhận chìm Giáo Hội nơi bùn đen khủng bố và mạ lỵ.

Nhưng đáng mừng thay ! Công hạnh của ba đời Tăng Thống như một ánh đuốc trong đêm dài tăm tối, làm rực sáng sức sống bi hùng cho Phật tử trong và ngoài nước, mà Đại Hội kỳ 1 nhiệm kỳ 1 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ hôm nay là một minh chứng cụ thể cho tinh thần Bi — Trí — Dũng kế tục mạng mạch Giáo Hội do ba đời Tăng Thống lãnh đạo.

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Toàn thể Đại Hội

Thảm nạn Tôn Giáo tại Việt Nam là nguồn gốc của mọi bi kịch nhân quyền do nhà nước Cọng Sản áp đặt lên mọi tầng lớp nhân dân, mà Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một trong những nạn nhân đầu tiên và khốc liệt nhất. Hai mươi hai (22) Tăng, Ni, Phật Tử đã tự thiêu bảo vệ Chánh pháp, hàng nghìn đã bị thảm sát, hàng trăm nghìn bị tù đày, quản chế. Hàng triệu Phật giáo đồ nói chung bị áp bức, khủng bố cho đến ngày hôm nay.

Do đó ngày nào còn Cọng Sản toàn trị, ngày đó không mong gì một Đại Hội Khoáng Đại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được tổ chức trên đất nước thân yêu của chúng ta, như lời Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã dạy.

Vì vậy Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà đặt sinh mạng của mình trên tinh thần Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi, quyết tâm gìn giữ nền tảng Pháp Lý của Giáo Hội dù phải hy sinh cả thân mạng như lời mở đầu của Hiến Chương khẳng định :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT KHÔNG ĐẶT SỰ TỒN TẠI CỦA MÌNH NƠI NGUYÊN VỊ CÁ BIỆT MÀ ĐẶT SỰ TỒN TẠI ẤY TRONG SỰ TỒN TẠI CỦA NHÂN LOẠI VÀ DÂN TỘC.

Viện Hóa Đạo đặt mọi sự tin tưởng vào Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Hoa Kỳ, lần 1, Nhiệm kỳ 1 qua các ngày 7, 8 và 9 tháng 10 năm nay tại Chùa Liên Hoa, 6709 Howell Sugarland Road, Houston TX 77083. Đại Hội sẽ mở đầu một sinh lộ mới sau những chướng duyên vừa qua làm phân hóa trầm trọng hàng ngũ lãnh đạo Giáo Hội.

Viện Hóa Đạo mong ước tiêu chí của Đại Hội thực hiện một Đại Hội của Toàn thể Phật tử Hoa Kỳ, chứ không còn là nơi đề cập suông các đề án chuyên biệt của thiểu số lãnh đạo Giáo Hội như đã thấy qua nhiều năm trước đây. Xin hãy :

1- Kiện toàn và phát triển cơ sở Giáo Hội để đáp ứng tình hình mới của Đạo Pháp và Dân Tộc.

2- Phát huy công cuộc Vận động Quốc Tế của Giáo Hội cho Tự do Tôn Giáo, Dân chủ và Nhân Quyền.

3- Và một Phật sự không kém phần quan trọng, là vận động Phật tử tham dự Buổi Cơm Gây Quỹ yểm trợ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế tại nhà hàng Kim Sơn.

Đây là một Phật sự hết sức quan trọng để Tiếng Nói chính thức của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất luôn tồn tại, phát huy trong lòng người Phật tử nơi quê nhà, Phật tử ở các Quốc Gia Châu Lục nặng lòng với Quê hương, Đạo Pháp và Dân Tộc, cũng như trên công luận thế giới.

Thay mặt Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tôi xin thành kính đãnh lễ Chư Tôn Đức, xin tán dương tinh thần các Phật tử Đại Biểu và các Quan Sát Viên hiện diện. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ chứng giám Đại Hội hoàn thành viên mãn.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Phật lịch 2560, Tu Viện Long Quang,
ngày 25 tháng 09 năm 2016
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam hống nhất
(ấn ký)
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG

Bản sao :
– Thành kính thượng trình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống “kính thẩm tường”
– Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện “kính tường”
– GS Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế “kính tường và kính chuyển đạt, phổ biến”
Lưu./.

********

Nguồn:

http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=2760

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Lượt Xem

  • 1,039,925

Thư viện

free counters
Advertisements
%d bloggers like this: