Chuyên Mục

Archive for

Từ “kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa”đến chế độ “ Quân chủ mới “

Nguyễn Chân Như         Sau một thời gian khá dài ve vãn với chủ nghĩa tư bản trong quá trình mà đảng CS VN gọi là “Nền kinh tế thị trường có định hướng Xã hội chủ nghĩa”; để duy trì vai trò độc tôn cùa mình, đảng CS VN đang tích … Tiếp tục đọc

Lượt Xem

  • 1 134 909

Thư viện

free counters